Jednotlivé galerie jsou umístněny v podmenu "Fotogalerie".